Våre tjenester

Glacio løser dine logistikkbehov for temperaturregulerte varer.

BESKRIVELSER

Fryselager

Våre fryselagre holder -22ºC og har en kapasitet på 32.000 paller.
Les mer

Superkjøl

Med superkjøl forbedrer du kvaliteten, holdbarheten og økonomien til dine produkter.
Les mer

Kjølelager

Våre kjølelager holder +2 grader. En optimal temperatur for de fleste kjølte produkter.
Les mer

Tollager

På vårt tollager kan du lagre dine varer ufortollet. Vi har tollager status A og er godkjent førstemottaker.
Les mer

Innfrysning og Tining

Vi tilbyr storskala industriell innfrysning og tining i spesialdesignede vindtunneler som er godkjent av mattilsynet.
Les mer

Hengende slakt

Spesialist på hengende slakt. Vi har godkjenning for innfrysning og tining av uemballert produkter.
Les mer

Stuffing og Stripping

Effektiv og kostnadseffektiv stripping og stuffing av containere.
Les mer

Ekspedering

Åpne systemer som kan integreres mot alle EDI-standarder.
Les mer

Transport

Vi forenkler dine logistikkoppgaver via faste samarbeidspartnere.
Les mer